Велико Търново в териториално-административното устройство на България. /Съавтор/.


Дерменджиев, Атанас (1994) Велико Търново в териториално-административното устройство на България. /Съавтор/. В: Добро утро, № 40, с. 8-9.


 
  Статия
 
 
  10895
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/