Теоретични въпроси на икономогеографското изследване на енергетиката.


Дерменджиев, Атанас (1994) Теоретични въпроси на икономогеографското изследване на енергетиката. -В: Теоретични проблеми на географското познание, В. Търново, с. 253-266. ISBN 954 – 524 – 082 – 2


 
  Доклад
 
 
  10894
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/