Суровинна осигуреност и енергийна реализация на добруджанските окръзи в Румъния. Историко-географски аспекти.


Дерменджиев, Атанас (1994) Суровинна осигуреност и енергийна реализация на добруджанските окръзи в Румъния. Историко-географски аспекти. -В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, т. 3, В. Търново, с. 267-272. ISBN 954-424-088-1


 
  Доклад
 
 
  10893
 Атанас Дерменджиев

2. Парашкевов, П. Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и България. Географски анализ, дисертация, 2007

1. Тодоров, П. (съст.) Българите в Северното Причерноморие, том трети, УИ, Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1994

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/