Принос в изучаване географията на световното стопанство.


Дерменджиев, Атанас (1993) Принос в изучаване географията на световното стопанство. Обучението по география. -София: № 3, с. 45-47. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 11550077156


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10891
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/