Принос в изучаване географията на световното стопанство.


Дерменджиев, Атанас (1993) Принос в изучаване географията на световното стопанство. -В: Обучението по география, № 3, с. 45-47. ISSN 0204-6849


 
  Отзив
 
 
  10891
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/