Екологичната проблематика в обучението по география във ВТУ. /Съавтор/.


Дерменджиев, Атанас (1992) Екологичната проблематика в обучението по география във ВТУ. /Съавтор/. -В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, Смолян, с. 153.


 
  Доклад
 
 
  10890
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/