Симетричен криптоалгоритъм на базата на кодова книга (К.Печеняшки, Д.Печеняшки)


Трифонов, Тихомир (2005) Симетричен криптоалгоритъм на базата на кодова книга (К.Печеняшки, Д.Печеняшки) Научна конференция «Майски четения», Велико Търново


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика
Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Natural sciences, mathematics and informatics
Technical sciences Communication and Computer Technology

 Издадено
  1089
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/