Променяща се Европа, отразена в преподаването по социално-икономическа география във ВУЗ.


Дерменджиев, Атанас (1992) Променяща се Европа, отразена в преподаването по социално-икономическа география във ВУЗ. -В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, Смолян, с. 153-154.


 
  Доклад
 




 
  10889
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/