Обучението по икономическа география на страните във ВУЗ в условията на демократизация на обществения живот.


Дерменджиев, Атанас (1992) Обучението по икономическа география на страните във ВУЗ в условията на демократизация на обществения живот. В: Хуманизмът в творчеството на Ян Коменски и демократизация на учебно-възпитателния процес, Благоевград, с. 44-45.


 
  Доклад
 
 
  10888
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/