Международен симпозиум на тема: "Променяща се Европа, отразена в преподаването по география"


Дерменджиев, Атанас (1992) Международен симпозиум на тема: "Променяща се Европа, отразена в преподаването по география" -В: Обучението по география, № 3, с. 41-45. ISSN 0204-6849


 
  Отзив
 
 
  10884
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/