Икономогеографското странознание - реалност и надежди.


Дерменджиев, Атанас (1992) Икономогеографското странознание - реалност и надежди. -В: Промените в България, Европа, света и отражението им в училищния курс по география, В. Търново, с. 61-66.ISBN 954 – 524 – 030 – Х


 
  Доклад
 
 
  10883
 Атанас Дерменджиев

2. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“, С., Изд. Колбис, 2016, 442 с., ISBN 978-619-7284-00-3

1. Русев, М. Обществена география, С., 2008

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/