Развитие и териториално разположение на въгледобивната промишленост на Румъния.


Дерменджиев, Атанас (1992) Развитие и териториално разположение на въгледобивната промишленост на Румъния. В: Трудове на ВТУ, кн. География,с. 85-112. ISSN 0204-6369


 
  Студия
 
 
  10882
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/