Развитие и териториално разположение на въгледобивната промишленост на Румъния.


Дерменджиев, Атанас (1992) Развитие и териториално разположение на въгледобивната промишленост на Румъния. Трудове на ВТУ, кн. География. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 85-112. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1145663972


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10882
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/