Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище.


Дерменджиев, Атанас (1992) Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище. Обучението по география. -София: 1992, № 3, с.11-18. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1150077156


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10881
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/