Възможности на икономогеографското странознание за актуализиране на учебно-научния процес по география.


Дерменджиев, Атанас (1991) Възможности на икономогеографското странознание за актуализиране на учебно-научния процес по география. В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Ш., 1991, с. 66-71.


 
  Доклад
 
 
  10880
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/