Реализиране на гъвкави образователни услуги и осъществяване на виртуална комуникация между преподаватели, ученици и родители чрез уеб-сайт (Х.Печеняшка)


Трифонов, Тихомир (2005) Реализиране на гъвкави образователни услуги и осъществяване на виртуална комуникация между преподаватели, ученици и родители чрез уеб-сайт (Х.Печеняшка) Научна конференция «Майски четения», Велико Търново


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1088
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/