And economic and geographic study of some transport pollutans in the towns along the Yantra river /Съавтор/.


Дерменджиев, Атанас (1990) And economic and geographic study of some transport pollutans in the towns along the Yantra river /Съавтор/. -: Stable development and ecology – XXI century, Sofia, 1990, р. 80-81.


 
  Доклад
 
 
  10879
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/