Опит за промишлено райониране на Румъния.


Дерменджиев, Атанас (1991) Опит за промишлено райониране на Румъния. В: Изв. На БГД, т. ХХХ, с. 89-99. ISSN 03-755-92-4


 
  Статия
 
 
  10878
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/