Състояние и проблеми на дунавския туризъм.


Дерменджиев, Атанас (1990) Състояние и проблеми на дунавския туризъм. Обучението по география. -София: № 4, 1990, с. 40-45. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 11550077156


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10877
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/