Състояние и проблеми на дунавския туризъм. /Съавтор/.


Дерменджиев, Атанас (1990) Състояние и проблеми на дунавския туризъм. /Съавтор/. -В: Обучението по география, № 4, 1990, с. 40-45. ISSN 0204-6849


 
  Статия
 
 
  10877
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/