Река Дунав и териториално-административното устройство на България от времето на Туна вилает до наши дни. /Съавтор/.


Дерменджиев, Атанас (1990) Река Дунав и териториално-административното устройство на България от времето на Туна вилает до наши дни. /Съавтор/. -В: Усъвършенстване на административно-териториалното устройство и деление на България, С., БАН, с. 125-134.


 
  Доклад
 
 
  10876
 Атанас Дерменджиев

1. Гешев, Г. Административно-териториалното устройство и деление на България. -В: Проблеми на географията, № 1, 1991.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/