Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на р. Янтра. /Съавтор/.


Дерменджиев, Атанас (1990) Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на р. Янтра. /Съавтор/. - В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Русе, с. 32-33.


 
  Доклад
 
 
  10875
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/