Да си направим област. /Съавтор/.


Дерменджиев, Атанас (1991) Да си направим област. /Съавтор/. –В: Север-Изток, №16 (27), 18. 04. 1991,с. 6.


 
  Студия
 
 Издадено
  10874
 Атанас Дерменджиев

1. Добруджанците сме едно. Ред. - В: Север-Изток, бр. 19 (30), 9 май 1991, с.6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/