Състояние и проблеми на крайбрежния и задграничен дунавски туризъм. /Съавтор/.


Дерменджиев, Атанас (1989) Състояние и проблеми на крайбрежния и задграничен дунавски туризъм. /Съавтор/. -В: Шести конгрес на БГД, В. Търново, с. 183-184.


 
  Доклад
 
 
  10873
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/