Някои тенденции в изменението на броя и движението на населението в Разградска област.


Дерменджиев, Атанас (1989) Някои тенденции в изменението на броя и движението на населението в Разградска област. -В: Шести конгрес на БГД, В. Търново, 74-75.


 
  Доклад
 
 
  10871
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/