Състояние и проблеми в развитието на електроенергетиката на СР Румъния.


Дерменджиев, Атанас (1989) Състояние и проблеми в развитието на електроенергетиката на СР Румъния. -В: Изв. на БГД, XXVII, с. 173-187. ISSN 03-755-92-4


 
  Статия
 
 
  10870
 Атанас Дерменджиев

1. Русев, М. Обществена география, С., 2008

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/