Дистанционното обучение във висшето образование- практика и потенциални възможности (П.Петров, Ст.Бъкличаров)


Трифонов, Тихомир (2005) Дистанционното обучение във висшето образование- практика и потенциални възможности (П.Петров, Ст.Бъкличаров) Сб. доклади на Международна научна конференция «Бизнесът и образователните технологии днес и утре», , Добрич, стр.33-37


 -
  Статия
 -


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Икономика

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  1087
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/