Промишленото развитие на СР Румъния.


Дерменджиев, Атанас (1989) Промишленото развитие на СР Румъния. География. -София: №3, 1989, с. 5-9. ISSN 0324-1564


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10869
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/