По въпроса за типизацията на окръзите и формиране на промишлени райони в СР Румъния.


Дерменджиев, Атанас (1988) По въпроса за типизацията на окръзите и формиране на промишлени райони в СР Румъния. -В: 25 години ВТУ, т. 3, В. Търново, с. 5-6.


 
  Доклад
 
 
  10868
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/