По въпроса за типизацията на окръзите и формиране на промишлени райони в СР Румъния.


Дерменджиев, Атанас (1988) По въпроса за типизацията на окръзите и формиране на промишлени райони в СР Румъния. Сб. от Юбилейна научна сесия по случай 25-годишнината на Великотърновския университет "Кирил и Методий" т. 3. Велико Търново. 18 април 1988. Ред. Й. Андреев. Велико Търново: Университетска печатница на ВТУ "Кирил и Методий", 1988, с. 5-6.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10868
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/