Социално-икономически и туристически региони на Балканите. (електронна версия)


Дерменджиев, Атанас (2015) Социално-икономически и туристически региони на Балканите. (електронна версия) В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2015, 210 с.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10867
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/