География на културата и цивилизациите. (електронна версия).


Дерменджиев, Атанас (2014) География на културата и цивилизациите. (електронна версия). В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2015, 250 с.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10866
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/