Bulgarien – 100 nationale touristische objekte


Дерменджиев, Атанас (2013) Bulgarien – 100 nationale touristische objekte -Sofia: Svetovna biblioteka. 257 р. ISBN: 978-954-574-116-6


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10865
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/