Съвременни аспекти на обществената география на страни от Източна и Югоизточна Европа. (електронна версия).


Дерменджиев, Атанас (2012) Съвременни аспекти на обществената география на страни от Източна и Югоизточна Европа. (електронна версия). В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2012, 310 с.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  10864
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/