Книга за учителя по география и икономика за 5 клас.


Дерменджиева, Стела (2016) Книга за учителя по география и икономика за 5 клас. С., Просвета, с. 131, ISBN 978-954-01-3258-7.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10857
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/