Книга за учителя по география и икономика за 5 клас.


Дерменджиева, Стела (2016) Книга за учителя по география и икономика за 5 клас. С., Просвета, с. 131, ISBN 978-954-01-3258-7.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10857
 Стела Дерменджиева

1. Kristiana Dobreva-Stankova. Lessons for ctivities in geography and economics in the lower secondary school in the context of the new programs of study. p. 40-45. ”K. Preslavsky” University of Shumen. 2019 ISSN 2603-4468

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/