Роберт Музил: "Дух и опит", "За глупостта". Безпомощната Европа. Сборник с есета и избрани глави от романа "Мъжът без свойства" на Роберт Музил. Съст. и ред: Владимира Вълкова и Владимир Сабоурин. Русе: МД "Елиас Канети" (Библиотека Класическа модерност), 2013, 87-158 с. ISBN: 978-954-2992-10-3, COBISS.BG-ID: 1259363812.


Вълкова, Владимира (2013) Роберт Музил: "Дух и опит", "За глупостта". Безпомощната Европа. Сборник с есета и избрани глави от романа "Мъжът без свойства" на Роберт Музил. Съст. и ред: Владимира Вълкова и Владимир Сабоурин. Русе: МД "Елиас Канети" (Библиотека Класическа модерност), 2013, 87-158 с. ISBN: 978-954-2992-10-3, COBISS.BG-ID: 1259363812. Русе: МД "Елиас Канети"


 
  Превод
 
 Издадено
  10855
 Владимира Вълкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/