Проектната дейност като средство за формиране на ключови компетенции.


Дерменджиева, Стела (2016) Проектната дейност като средство за формиране на ключови компетенции. Сб. от Научна конференция: „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“. Велико Търново, 2016. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 209-221, ISBN 978-619-208-066-2.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10850
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/