Балканите - език, история, култура. Предговор.


Дерменджиева, Стела (2015) Балканите - език, история, култура. Предговор. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т.IV, с. 13-35. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  10844
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/