Жан Бек: Аматьор. София: Балкани, 2013, 88 с., ISBN: 9789549446999, COBISS.BG-ID: 1253340388 / Jean Back: Amateur. Novelle. Nospelt: Ultimomondo, 2009, 78 S., ISBN 978-2-919933-77-8.


Вълкова, Владимира (2013) Жан Бек: Аматьор. София: Балкани, 2013, 88 с., ISBN: 9789549446999, COBISS.BG-ID: 1253340388 / Jean Back: Amateur. Novelle. Nospelt: Ultimomondo, 2009, 78 S., ISBN 978-2-919933-77-8. София: Балкани


 Прев. [от нем.] Вл. Вълкова.
  Превод
 
 Издадено
  10833
 Владимира Вълкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/