ИКТ в модела на подготовка на учителя по география и географското образование в средното училище. (съавтор - Б. Димитрова).


Дерменджиева, Стела (2014) ИКТ в модела на подготовка на учителя по география и географското образование в средното училище. (съавтор - Б. Димитрова). – В: Трета международна научна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 217-224, ISBN 978-619-201-012-6.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10832
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/