Българското законодателство и Европейската инициатива за стандартизиране на електронния подпис (Д.Делисъбева)


Трифонов, Тихомир (2002) Българското законодателство и Европейската инициатива за стандартизиране на електронния подпис (Д.Делисъбева) България-Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи, ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий», Велико Търново, стр. 274-278


 -
  Статия
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  1083
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/