Краеведското изследване - вариант за съхранение и популяризиране на материално и нематериално културно наследство. (съавтор - П. Събева).


Дерменджиева, Стела (2014) Краеведското изследване - вариант за съхранение и популяризиране на материално и нематериално културно наследство. (съавтор - П. Събева). – В: Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи, Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей, Шумен, с. 84 - 95, ISSN: 0861-9581.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10829
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/