Балканските мостове на познание. (съавтори - К. Мутафова, Ц. Иванова).


Дерменджиева, Стела (2013) Балканските мостове на познание. (съавтори - К. Мутафова, Ц. Иванова). – В: Балканите – език, история, култура. Т. III., В. Търново, с. 17 - 33 ISBN: 1314-4065.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10824
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/