Bulgarien – 100 nationale touristische objekte.


Дерменджиева, Стела (2013) Bulgarien – 100 nationale touristische objekte. Изд. Световна библиотека ЕООД, 2013,255 с., ISBN: 978-954-574-116-6.


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10809
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/