100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Природа.Том VІІ.


Дерменджиева, Стела (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Природа.Том VІІ. София: Изд. Световна библиотека ЕООД, 80 с., ISBN:954-8615-86-Х.


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10806
 Стела Дерменджиева

1. Дойков, В., М. Дойков. Град Разград и област Лудогорие. Изд. Ковачев, Силистра. 158 с. ISBN 978-619-7400-02-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/