Електронният подпис: особености и законова основа (Д.Делисъбева)


Трифонов, Тихомир (2002) Електронният подпис: особености и законова основа (Д.Делисъбева) Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.667-674


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Право

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  1080
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/