Изследването на вътрешната форма на думата като аспект от анализа на лексикално-семантичните отношения при междуезикова съпоставка (върху материал от български, руски и гръцки език).


Кънева, Виктория (2013) Изследването на вътрешната форма на думата като аспект от анализа на лексикално-семантичните отношения при междуезикова съпоставка (върху материал от български, руски и гръцки език). Societas Classica. Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока. – Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, т. VI, с. 230 – 238. ISBN: 978-954-524-903-7.


 
  Доклад
 
 Издадено
  10797
 Виктория Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/