Примери за влиянието на начините на номинация за появата на “бели петна” в речниковия състав на преводния език (върху материал от български и руски език).


Кънева, Виктория (2012) Примери за влиянието на начините на номинация за появата на “бели петна” в речниковия състав на преводния език (върху материал от български и руски език). Филологический сборник. – Тверь: Тверской государственный университет, 2012, вып. V, с. 215 – 221. ISBN 975-5-7609-0703-5.


 
  Статия
 
 Издадено
  10795
 Виктория Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/