Предаването на топонимите от територията на Гърция при превод от гръцки на български език


Кънева, Виктория (2008) Предаването на топонимите от територията на Гърция при превод от гръцки на български език Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, III-1, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008.


 
  Доклад
 
 Издадено
  10793
 Виктория Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/