The Plasma Loudspeakers in Hi-Quality Sound Reproducing


Трифонов, Тихомир (2002) The Plasma Loudspeakers in Hi-Quality Sound Reproducing Наука, околна среда и устойчиво развитие, СУБ, Велико Търново, Faber, стр.280-285, ISBN 954-775-154-9


 -
  Статия
 -


Природни науки, математика и информатика
Технически науки
Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Natural sciences, mathematics and informatics
Technical sciences
Technical sciences Communication and Computer Technology

 Издадено
  1079
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/