Тренировъчни тестови варианти по география за кандидат-студенти.


Дерменджиева, Стела (2014) Тренировъчни тестови варианти по география за кандидат-студенти. Шумен, с.87, ISBN: 978-954-452-028-1. COBISS.BG-ID 1289810404


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10789
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/