География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. .


Дерменджиева, Стела (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. . София: Сиела, 2011, с. 266, ISBN: 978-954-28-782-7. COBISS.BG-ID 1245902308


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10785
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/