Тестове по география на България.


Дерменджиева, Стела (2010) Тестове по география на България. София: Сиела, пето допълнено издание, 360 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10782
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/