Тестове по география на България. Четвърто допълнено издание.


Дерменджиева, Стела (2009) Тестове по география на България. Четвърто допълнено издание. София: Сиела, 343 с., ISBN: 978-954-28-0218-1


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10780
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/